ارسال و دریافت فایل

ارسال و دریافت یا send and receive، در واقع همان آپلود و دانلود می باشد. ارسال به معنای آپلود و دریافت به معنای دانلود. برای ا رسال و دریافت انواع فایل در سامانه های مختلف چند مورد مختلف نیاز است. یکی از این موارد عضویت در سامانه مورد نظر می باشد. همانطور که شاید بارها برای شما پیش آمده باشد، وارد وب سایت یا سامانه ای شده اید که برای دریافت فایل نیاز به عضویت در آن وب سایت دارید. برای عضویت در یک وب سایت ارسال اطلاعات اولیه فردی واقعی الزامی است. پس از آن امکان دارد فایل مورد نظر نیاز به خریداری داشته باشد، که پس از طی روند خرید فایل برای شما دانلود خواهد شد. همانطور که دریافت نیاز به عضویت دارد برای ارسال فایل ها نیز باید عضویت انجام شود. از نمونه های بارز ارسال و دریافت می توان به ایمیل اشاره کرد.  
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد*