پروفیل درب و پنجره

پروفیل های درب و پنجره باید عایق های خوبی در برابر صدا و حرارت باشند. میزان عایق بودن این پروفیل ها با تعداد حفرات (chamber) موجود در آن ها مشخص میشود که رابطه مستقیمی با یکدیگر دارند. به همین ترتیب پروفیل های درب و پنجره باید در برابر باد و باران مقاومت خوبی داشته باشند. از طرفی، این پروفیل ها قابلیت جوشکاری و سوراخکاری نیز دارند.

انواع پروفیل درب و پنجره

پروفیل های درب و پنجره بر اساس سایز خود به هشت گروه تقسیم می‌شوند. اما چالب است که بدانید، از میان آنها رایج ترین آن ها در دو گروه شماره دو و هفت قرار دارند. پروفیل های گروه دو مصارف عمومی تری دارد. اما پروفیل های گروه هفت در موارد امنیتی استفاده می‌شوند. طبیعتا قیمت پروفیل در این دو گروه با یکدیگر متفاوت می‌باشد. پروفیل های گروه دو شامل سپری (۵۰۷)، لنگه دری (۵۰۸) و چهارچوب (۵۰۹) و پروفیل های گروه هفت شامل سپری (۵۶۷) و (۷۶۷)، لنگه دری (۷۶۸) و چهارچوبی (۷۶۹) هستند.

قیمت پروفیل درب و پنجره

خرید پروفیل درب و پنجره

نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد*